Höjaspelet

Höjaspelet

cases: Höjaspelet En stökig och orolig klassrumsmiljö påverkar barns utveckling negativt och kan vara en bidragande orsak till ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk längre fram i livet. Höjaspelet är en bevisat effektiv metod för att skapa ro i klassrummet. Vi...
Konsthallen på gatan

Konsthallen på gatan

cases: Konsthallen på gatan Malmö stads har gjort ett antal satsningar för ökad trygghet i stadsmiljön. Vi gjorde en förklarande film om ”Konsthallen på gatan”, ett sätt att uppleva konst i det offentliga rummet. Projektet ger också liv åt en plats som...
Communities that Care – en förklarande film

Communities that Care – en förklarande film

cases: Communities that Care – en förklarande film Communities that Care, CTC, är ett system för förebyggande arbete. Syftet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom långsiktigt förebyggande arbete. Vi gjorde en förklarande film som berättar om...