cases:

Konsthallen på gatan

Malmö stads har gjort ett antal satsningar för ökad trygghet i stadsmiljön. Vi gjorde en förklarande film om ”Konsthallen på gatan”, ett sätt att uppleva konst i det offentliga rummet. Projektet ger också liv åt en plats som tidigare var lite mörk och otrygg.

Kategori: Film