cases:

Höjaspelet

En stökig och orolig klassrumsmiljö påverkar barns utveckling negativt och kan vara en bidragande orsak till ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk längre fram i livet. Höjaspelet är en bevisat effektiv metod för att skapa ro i klassrummet. Vi utvecklade karaktärer och formgav spellåda, spelkort och utbildningsmaterial.

Kategori: Tryckta medier
Höjaspelet