Workshops kring hållbarhet

Workshops kring hållbarhet

post-it obligatorium panta uttjänta värdeord begripliggörande a+f fick uppdraget av VA-Syd att utforma och leda två dagars workshop kring det lilla ämnet hållbarhet. Utöver VA-Syd så deltog även representanter för Sysav, E-on och Miljöfarvaltningen. Alla arbetade...