Befolkningsprognos Malmö stad

Befolkningsprognos Malmö stad

cases: Befolkningsprognos Malmö stad Vi fick uppdraget att i samarbete med Malmö stads avdelning för samhällsplanering, ta fram en presentation av den 10-årsprognos man gjort för befolkningsutvecklingen. Kategori:...
GoTrends

GoTrends

cases: GoTrends Första samarbetet mellan a+f var detta kombinerade analys och presentationsverktyg.…ett verktyg som med rörlig och interaktiv grafik visualiserar Göteborgssamhällets utveckling. På så sätt görs statistik till något inspirerande som inbjuder till...
Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

cases: Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år En interaktiv statistisk presentation, underlag och inspiration för Malmö stads visionsarbete; Malmö 2040, som visar viktiga långsiktiga trender och belyser olika aspekter av och perspektiv på stadens...