cases:

Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

En interaktiv statistisk presentation, underlag och inspiration för Malmö stads visionsarbete; Malmö 2040, som visar viktiga långsiktiga trender och belyser olika aspekter av och perspektiv på stadens utveckling.

Postgnosis: dashboard

Malmö stad: befolkningsprognos

Malmö stad: befolkningsprognos