cases:

Befolkningsprognos Malmö stad

Vi fick uppdraget att i samarbete med Malmö stads avdelning för samhällsplanering, ta fram en presentation av den 10-årsprognos man gjort för befolkningsutvecklingen.

Kretseum: hologram

Malmö stad: befolkningsprognos

Malmö stad: befolkningsprognos