Befolkningsprognos Malmö stad

Befolkningsprognos Malmö stad

cases: Informationsvisualisering Vi fick uppdraget att i samarbete med Malmö stads avdelning för samhällsplanering, ta fram en presentation av den 10-årsprognos man gjort för befolkningsutvecklingen. Kategori: Informationsvisualisering,Presentation Tags:...
Höjaspelet

Höjaspelet

cases: Tryckta medier En stökig och orolig klassrumsmiljö påverkar barns utveckling negativt och kan vara en bidragande orsak till ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk längre fram i livet. Höjaspelet är en bevisat effektiv metod för att skapa ro i klassrummet. Vi...
Konsthallen på gatan

Konsthallen på gatan

cases: Film Malmö stads har gjort ett antal satsningar för ökad trygghet i stadsmiljön. Vi gjorde en förklarande film om “Konsthallen på gatan”, ett sätt att uppleva konst i det offentliga rummet. Projektet ger också liv åt en plats som tidigare var lite...
Communities that Care – en förklarande film

Communities that Care – en förklarande film

cases: Film Communities that Care, CTC, är ett system för förebyggande arbete. Syftet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom långsiktigt förebyggande arbete. Vi gjorde en förklarande film som berättar om grundtankarna. Kategori: Film Tags: Barn och...
Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

cases: Digitalt En interaktiv statistisk presentation, underlag och inspiration för Malmö stads visionsarbete; Malmö 2040, som visar viktiga långsiktiga trender och belyser olika aspekter av och perspektiv på stadens utveckling. Kategori:...