Befolkningsprognos Malmö stad

Befolkningsprognos Malmö stad

cases: Informationsvisualisering Vi fick uppdraget att i samarbete med Malmö stads avdelning för samhällsplanering, ta fram en presentation av den 10-årsprognos man gjort för befolkningsutvecklingen. Kategori: Informationsvisualisering,Presentation Tags:...
Sandberg Development Touchskärm

Sandberg Development Touchskärm

cases: Digitalt Hur visar man ett företags historik på ett engagerande fantasieggande och sätt? I foajén på Sandberg Developments kontor har vi installerat en interaktiv historisk exposé med möjlighet att fördjupa sig företagets alla engagemang genom 60 år. Kategori:...
Segregation, integration och bibliotek – presentationer

Segregation, integration och bibliotek – presentationer

cases: Informationsvisualisering Vi har gjort en serie presentationsmaterial och visualiseringar för vår kund Bjarne Stenquist inför arbettet med Nationell biblioteksstrategi: “Segregation,integration och bibliotek”   Kategori: Informationsvisualisering,Presentation...
GoTrends

GoTrends

cases: Digitalt Första samarbetet mellan a+f var detta kombinerade analys och presentationsverktyg. …ett verktyg som med rörlig och interaktiv grafik visualiserar Göteborgssamhällets utveckling. På så sätt görs statistik till något inspirerande som inbjuder till...
Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

cases: Digitalt En interaktiv statistisk presentation, underlag och inspiration för Malmö stads visionsarbete; Malmö 2040, som visar viktiga långsiktiga trender och belyser olika aspekter av och perspektiv på stadens utveckling. Kategori:...