Höjaspelet

Höjaspelet

cases: Höjaspelet En stökig och orolig klassrumsmiljö påverkar barns utveckling negativt och kan vara en bidragande orsak till ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk längre fram i livet. Höjaspelet är en bevisat effektiv metod för att skapa ro i klassrummet. Vi...
Segregation, integration och bibliotek – presentationer

Segregation, integration och bibliotek – presentationer

cases: Segregation, integration och bibliotek – presentationer Vi har gjort en serie presentationsmaterial och visualiseringar för vår kund Bjarne Stenquist inför arbettet med Nationell biblioteksstrategi: “Segregation,integration och bibliotek”. Kategori:...
Communities that Care – en förklarande film

Communities that Care – en förklarande film

cases: Communities that Care – en förklarande film Communities that Care, CTC, är ett system för förebyggande arbete. Syftet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom långsiktigt förebyggande arbete. Vi gjorde en förklarande film som berättar om...
GoTrends

GoTrends

cases: GoTrends Första samarbetet mellan a+f var detta kombinerade analys och presentationsverktyg.…ett verktyg som med rörlig och interaktiv grafik visualiserar Göteborgssamhällets utveckling. På så sätt görs statistik till något inspirerande som inbjuder till...
Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år

cases: Postgnosis – Malmös utveckling under 15 år En interaktiv statistisk presentation, underlag och inspiration för Malmö stads visionsarbete; Malmö 2040, som visar viktiga långsiktiga trender och belyser olika aspekter av och perspektiv på stadens...