a+f fick uppdraget av VA-Syd att utforma och leda två dagars workshop kring det lilla ämnet hållbarhet. Utöver VA-Syd så deltog även representanter för Sysav, E-on och Miljöfarvaltningen.

Alla arbetade gemensamt med att kartlägga och diskutera centrala begrepp. Vi identifierade ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter samt samhällets, näringslivets och individens olika perspektiv och roller. Målsättningen var att dela erfarenheter och försöka hitta en gemensam historia för hur de olika verksamheterna (vatten, avfall, el etc) var och en men också tillsammans kan bidra till ’den hållbara staden’.

Att formulera en historia (narrativifiering) har blivit lite mode. För oss är det en av många metoder som följer på sense-making teorin. En historia rör sig från startpunkt till mål och uppfyller på ett formmässigt plan behovet av mening. Men vilken historia som helst kommer inte vara ’begriplig’ för den sakens skull.