cases:

RecoLab

RecoLab i Helsingborg är ett hypermodernt reningsverk, men också en utvecklingsanläggning och utställningslokal. Här vill man presentera framtidens infrastruktur för VA, avfall, energi och återvinning.

Vi fick i uppdrag att skapa innehåll för utställningen och förmedla budskapet både till allmänhet occh till intressenter och samarbetspartners.

Vi skapade skyltar, interaktiva skärmar, piktogram, informationsgrafik. filmer och utvecklade koncept.

 

entreskärmar