Touchscreen interface

Touchscreen interface

cases: Digitalt Hur gör man en tråkig pekskärm till något som kan inspirera barn och unga att lära mer om hållbarhet? Vi byggde ett flexibelt interface och gjorde dessutom ett antal appar för lek och experiment. Kategori: Digitalt,Utställning Tags: Barn och...
Sandberg Development Touchskärm

Sandberg Development Touchskärm

cases: Digitalt Hur visar man ett företags historik på ett engagerande fantasieggande och sätt? I foajén på Sandberg Developments kontor har vi installerat en interaktiv historisk exposé med möjlighet att fördjupa sig företagets alla engagemang genom 60 år. Kategori:...