RecoLab

RecoLab

cases: RecoLab RecoLab i Helsingborg är ett hypermodernt reningsverk, men också en utvecklingsanläggning och utställningslokal. Här vill man presentera framtidens infrastruktur för VA, avfall, energi och återvinning. Vi fick i uppdrag att skapa innehåll för...
Stämningsskapande introfilmer

Stämningsskapande introfilmer

cases: Stämningsskapande introfilmer Kretseum Kretslopp & Kunskapscentrum är en utställning där barn och unga lär sig om hållbarhetsfrågor. VI skapade 8 st. korta, animerade filmer på temat hållbarhet som fungerade som stämningsskapare och diskussionsstartare....
Konsthallen på gatan

Konsthallen på gatan

cases: Konsthallen på gatan Malmö stads har gjort ett antal satsningar för ökad trygghet i stadsmiljön. Vi gjorde en förklarande film om ”Konsthallen på gatan”, ett sätt att uppleva konst i det offentliga rummet. Projektet ger också liv åt en plats som...
Communities that Care – en förklarande film

Communities that Care – en förklarande film

cases: Communities that Care – en förklarande film Communities that Care, CTC, är ett system för förebyggande arbete. Syftet är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga genom långsiktigt förebyggande arbete. Vi gjorde en förklarande film som berättar om...