CTC (Communities That Care) är ett projekt som syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga och som kommer involvera de flesta av Malmö stads förvaltningar.
Konceptet är sammansatt med många dimensioner – just den sortens krävande kommunikationsuppgift som vi gärna arbetar med.

Vi har hjälpt kunden hela vägen i kommunikationsprocessen: från workshops och bearbetning av material, till produktion av presentationer och talmanus, film och trycksaker.