33:an

33:an

cases: 33:an 33:an är en rapport om gränshinder och utmaningar i Öresundsregionen. Uppdragsgivare: Öresundskomiteen. Kategori:...
ÖRUS

ÖRUS

cases: ÖRUS Vi fick uppdraget att utforma en presentation av ÖRUS, den Öresundsregionala UtvecklingsStrategin. Strategin syftar till att lyfta fram de utmaningar som regionen står inför, att skapa målbilder och föreslå lösningar. Kund: Öresundskomiteen. Bilder av...