Manifest

manifest för begripliggjord kommunikation

i. utmaningen

Vi tror det går att kommunicera på ett sätt som svarar mot mänskliga förutsättningar och behov. Med detta menar vi att begriplighet är en kontextuell, social och individuell konstruktion. En konstruktion som behöver skapa mening och möta mål.

ii. verktyg

Vi ser att ’ren’ information, fakta, är ett kraftfullt verktyg för att beskriva världen men otillräcklig för att göra den begriplig. Termodynamikens andra lag och Shakespeares dramer är två olika sätt att se världen. För oss är begripliggörande just mötet mellan dessa två kulturer.

iii. metoden

Vi paketerar inte färdiga budskap, för begripliggörande är både analys och kommunikation. Vi tillämpar en prövande och återkopplande arbetsmetod. Bara det faktiskt uttalade eller utformade, inte det tänkta, kan visa vägen mot det begripliggjorda.

Malmö 15/09/08
abrahamsson+forth