Utställningen ’Den hållbara staden’ på Kretslopp- och kunskapscentrum Kretseum tar emot skolbarn från klass 6 och uppåt.

a+f utformade koncept och design för en live-poll, en interaktiv diskussions och värderingsövning som kretsar kring det eleverna upplevt under besöket. Besökarna röstar individuellt via Ipad och får återkoppling på en stor gemensam skärm. Mjukvaran utvecklades i samarbete med webbyrån Tigerton.