Presentationsmaterial för Kommissionen för jämlik hälsa. a+f producerade illustrationer och animationer.

world-map