6 rekommendationr-01
Communities That Care (CTC) är namnet på ett program för ungas positiva utveckling ursprungligen utvecklat i USA.

a+f kom i kontakt med ett projekt för att  introducera CTC i Malmö. Projektledningen, Ulf Ljungberg och Mats Glans vid Malmö Stad, hade haft en ovanlig mängd motgångar och upplevde det som svårt att nå ut med sitt budskap. Under ett halvår arbetade vi med att begripliggöra projektets utmaningar genom ett antal workshoppar och vår medverkan vid olika möten och presentationer, samt en djupintervju med Höja-skolans rektor Bo Westerlund. Vi arbetade gemensamt med att kartlägga och analysera projektets utmaningar. Flera perspektiv- och kontextrelaterade förklaringar blev gradvis uppenbara. Begripliggörandet utmynnade slutligen i en ny strategi sammanfattad i en rapport med 6 rekommendationer.

Rekommendationerna har ett specifikt innehåll för CTC men är samtidigt inte en dålig checklista för vilket projekt som helst:

  1. Nivåer
  2. Fokus
  3. Obundenhet
  4. Avgränsning
  5. Gemenskap
  6. Belöning