Begripliggörande

begripliggörande

Vad gör ett budskap begripligt?

Begriplighet är inte en egenskap hos information som sådan. Det är bara specifik kommunikation av information som kan sägas vara begriplig eller inte. För att förstå varför behöver man fundera över hur människor skapar mening ur det upplevda.

Våra individuella tankemönster, emotioner och mål skapas kontinuerligt i brytningen mellan den inre och yttre världen. Inom informationsvetenskapen kallas denna process just sense-making, eller begripliggörande på svenska. Begripliggörande är mötet mellan varje persons inre förståelse av sig själv i världen och det upplevda: tid, plats, omgivande människor, kultur och miljö.

A+F använder begripliggörande som teoretisk grund och som metodkälla för vårt analys och kommunikationsarbete.