Vi hade nyligen glädjen att föreläsa kring vad som gör ett budskap begripligt för en grupp kommunikatörer från skånska kommuner och verksamheter på Media Evolution i Malmö. Vi delade våra tankar om det ena och det andra: naturvetenskap kontra humaniora, önsketänkanden kring förståelse, våra verktyg och lite tips och råd.

Det gav oss även tillfälle att skärskåda vår egen metodik. Trots att vi utvecklat och arbetat länge med begripliggörande så föddes ändå många nya insikter. Det är intressant att så mycket händer när man ska kommunicera. Frågan är om det överhuvudtaget finns okommunicerade tankar, om inte tänkande och kommunikation är samma sak.