cases

Animerade förklarande filmer: Främja Goda Val

Animerade förklarande filmer: Främja Goda Val

cases: Vi analyserade, skrev manus, skapade karaktärer, illustrerade animerade och redigerade 23 kortfilmer för projektet Främja Goda Val. Projektet arrangeras av CTC i Malmö stad och syftar till att hjälpa familjer med bl a. konflikthantering, ansvarstagande,...

läs mer
Trelleborg AB: designmanual för visualisering

Trelleborg AB: designmanual för visualisering

Trelleborg AB: designmanual för visualiseringtags:En serie presentationsmaterial och visualiseringar för vår kund Bjarne Stenquist: “Segregation,integration och bibliotek” (Nationell biblioteksstrategi).alla tags:

läs mer
CTC: en förklarande broschyr/plansch

CTC: en förklarande broschyr/plansch

CTC – en förklarande broschyr/planschtags:CTC (Communities That Care) är ett projekt som syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga och som kommer involvera de flesta av Malmö stads förvaltningar. Konceptet är sammansatt med många dimensioner – just...

läs mer
Informationsgrafik för Trelleborg AB

Informationsgrafik för Trelleborg AB

Trelleborg AB:informationsgrafiktags:Trelleborg AB:s produkter delas upp i tre huvudområden: täta, dämpa och skydda. Vi fick i uppdrag att skapa ikoner som för begreppen.alla tags:

läs mer
Broschyr för Greater Copenhagen

Broschyr för Greater Copenhagen

Att pendla över Öresund kan bli en knepig affär, inte minst för de som jobbar på MAX IV eller ESS. Hur berättar man om de komplexa gränshindren och reglerna? Vi hjälpte Greater Copenhagen med text, kommunikation och formgivning. [gallery type="rectangular"...

läs mer
Befolkningsprognos 2016-2026

Befolkningsprognos 2016-2026

A+F fick uppdraget att i samarbete med Malmö stads avdelning för samhällsplanering, ta fram en presentation av den 10-årsprognos man gjort för befolkningsutvecklingen. Malmö växer som bekant. Mer än någon annan svensk stad och prognosen är att det kommer fortsätta...

läs mer
Den sociala utvecklingsstrategin

Den sociala utvecklingsstrategin

Presentationsmaterial för den sociala utvecklingsstrategin - ett program för att stärka sociala skyddsfaktorer i Malmös stadsdelar. a+f begripliggjorde och utvecklade ett koncept för historieberättande, samt producerade illustrationer, animationer och manus.

läs mer
Postgnosis Malmo 1990-2015

Postgnosis Malmo 1990-2015

En interaktiv statistisk presentation, underlag och inspiration för Malmö stads visionsarbete; Malmö 2040, som visar viktiga långsiktiga trender och belyser olika aspekter av och perspektiv på stadens utveckling.

läs mer
Flyktingsituationen och Malmö

Flyktingsituationen och Malmö

a+f fick i uppdrag att klargöra vad 2015 års flyktingsituation kommer att innebära för Malmö. Med analyser, informationsgrafik och begripliggörande belyst a+f de komplexa sammanhang och processer som är kopplade till frågan.

läs mer
Appar för klimatsmarta barn

Appar för klimatsmarta barn

a+f skapade koncept, design och utvecklade mjukvaran till ett antal pedagogiska appar åt VA-Syd. Del av utställningen 'Den hållbara staden' på kretslopp- och kunskapshuset Kretseum.

läs mer
Workshops kring hållbarhet

Workshops kring hållbarhet

a+f fick uppdraget av VA-Syd att utforma och leda två dagars workshop kring det lilla ämnet hållbarhet. Utöver VA-Syd så deltog även representanter för Sysav, E-on och Miljöfarvaltningen. Alla arbetade gemensamt med...

läs mer
live poll – interaktiv gruppövning

live poll – interaktiv gruppövning

Utställningen 'Den hållbara staden' på Kretslopp- och kunskapscentrum Kretseum tar emot skolbarn från klass 6 och uppåt. a+f utformade koncept och design för en live-poll, en interaktiv diskussions och värderingsövning som kretsar kring det eleverna upplevt under...

läs mer
Communities That Care

Communities That Care

Communities That Care (CTC) är namnet på ett program för ungas positiva utveckling ursprungligen utvecklat i USA. a+f kom i kontakt med ett projekt för att  introducera CTC i Malmö. Projektledningen, Ulf Ljungberg och Mats Glans vid Malmö Stad, hade haft en ovanlig...

läs mer
Räddningstjänsten syd: operativ teknisk plattform

Räddningstjänsten syd: operativ teknisk plattform

Räddningstjänsten Syd arbetade med att ta fram en strategi för att utveckla den tekniska delen av verksamheten, dvs vilka nya verktyg och fordon de ska använda. Detta är inte isolerat utan hänger också ihop med...

läs mer
Animerade filmer

Animerade filmer

a+f fick uppdraget att skapa åtta stycken tankeväckande filmer till utställningen "Den hållbara staden" på Kretseum- kretslopp och kunskapscentrum. Filmerna, som är ganska långsamma och meditativa animationer är det första som möter besökarna. Filmerna fungerar...

läs mer
Malmökommissionen

Malmökommissionen

  Malmökommissionenen arbetade fram vetenskapligt underlag och tillämpningsbara förslag för en socialt hållbar utveckling med minskad ojämlikhet i hälsa i Malmö. Det utmynnade i en slutrapport  'Malmös väg mot en...

läs mer
Tetra Pak sustainability report

Tetra Pak sustainability report

a fick uppdraget att göra informationsgrafik till TetraPaks hållbarhetsrapport. Den snyggt formgivna rapporten producerades av TetraPak tillsammans med Lundabyrån Sustainable Studio. Internationell premiär för innovationen kvantmunkdiagram, en utveckling av de...

läs mer
go:teborg trends

go:teborg trends

  Första samarbetet mellan a+f var detta kombinerade analys och presentationsverktyg. ...ett verktyg som med rörlig och interaktiv grafik visualiserar Göteborgssamhällets utveckling. På så sätt görs statistik till något inspirerande som inbjuder till resonemang...

läs mer
resultattabeller

resultattabeller

Resultattabeller har sett likadana ut länge. Företaget Menmo, kallar sig själva ett teknikhus som vill göra saker annorlunda. Kanske därför gav de a i uppdrag att utforma nya sätt att visa denna faktiskt rätt omfattande och mångdimensionella data, som så många följer...

läs mer
ÖRUS

ÖRUS

f fick uppdraget att utforma en presentation av ÖRUS, den Öresundsregionala UtvecklingsStrategin. Strategin syftar till att lyfta fram de utmaningar som regionen står inför, att skapa målbilder och föreslå lösningar. Kund: Öresundskomiteen. Bilder av bland andra...

läs mer