Resultattabeller har sett likadana ut länge. Företaget Menmo, kallar sig själva ett teknikhus som vill göra saker annorlunda. Kanske därför gav de a i uppdrag att utforma nya sätt att visa denna faktiskt rätt omfattande och mångdimensionella data, som så många följer med så stort intresse.

Resultatet blev en sorts blandning av traditionell tabell fast med ett inslag av visualisering och interaktiva möjligheter.

menmo sport

 

Innovation behöver inte betyda att man bryter helt mot tidigare former. Om möjligt så är det bättre att jobba med konventionerna inom ett område. Interaktiva och visualiserade tabeller har stor utvecklingspotential och många tillämpningsområden.