Lunds universitet rankas högst i Sverige av analysföretaget QS. Rektor Torbjörn von Schantz gläds förstås men kallar rankningen

”det mest ointellektuella man kan diskutera”

Det är rätt. Rankningar av det här slaget är ointellektuella och av mycket tveksamt värde för sitt syfte, i det här fallet att vägleda studenters val av universitet. Här kommer då ett försök till att begripliggöra vad som är problemet (förhoppningsvis mer intellektuellt stimulerande att diskutera).

Bakom rankningen ligger en sammanvägning av inte mindre än 6 mått. Helt bortsett från frågan om detta är relevanta mått eller om viktningen är den rätta så gör själva sammanvägningen att vi förlorar massor av information. Ett enkelt exempel med sammanvägning av enbart två mått visar detta problem tydligt.

Sen har vi problemet med ranknining i sig. Sammanvägningen av de sex måtten reduceras till en ordningsföljd och information går förlorad igen.  Här är ett trenddiagram för svenska universitets QS rank 2012-15.

Här händer det saker: det går upp och ner, Uppsala halkar ur topp 100, Chalmers gör en raketstigning.  Lätt att hitta material till nyhetsartiklar. Tyvärr är det rent nonsens. För att tydliggöra hur mycket information som går förlorad kan vi göra en rankning till, en meta-rankning.

Inte lika händelserikt längre. Tänk nu att det förra diagrammet på samma sätt döljer lika mycket information i relation till grunddatan på dess nivå, dvs sammanvägningen av de 6 måtten och att denna sammanvägning i sin tur gör det omöjligt att veta vad som hänt i de ingående 6 måtten.

Nonsens som sagt Q.E.D