Räddningstjänsten Syd arbetade med att ta fram en strategi för att utveckla den tekniska delen av verksamheten, dvs vilka nya verktyg och fordon de ska använda. Detta är inte isolerat utan hänger också ihop med hur man organiserar verksamheten och insatserna. Så en komplex fråga.

a+f fick uppdraget att begripliggöra och ta fram ett kommunikationsmaterial för denna ’operativa tekniska plattform’. Tillsammans med Räddningstjänstens projektgrupp följde vi vår arbetsprocess ’Metoden’ och arbetade till slut fram en ny struktur i materialet som sedan blev grunden till en PowerPoint-presentation.

Konsten att göra ett bra presentationsmaterial är värt begripliggörande i sig. Det finns två kommunikationskanaler; det visuella materialet på skärmen och det presentatören säger. Hur väl man lyckas förvalta dessa kanalers olika förutsättningar avgör resultatet.