Trelleborg AB Illustrationer

Trelleborg AB Illustrationer

cases: Trelleborg AB Illustrationer Trelleborg AB:s produkter kan delas in i tre kategorier: täta, dämpa och skydda. Vi fick i uppdrag att illustrera dessa begrepp med tre abstrakta ikoner/illustrationer. Jobbet utfördes på uppdrag av RHR Corporate Communication....
Höjaspelet

Höjaspelet

cases: Höjaspelet En stökig och orolig klassrumsmiljö påverkar barns utveckling negativt och kan vara en bidragande orsak till ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk längre fram i livet. Höjaspelet är en bevisat effektiv metod för att skapa ro i klassrummet. Vi...
Tetra pak sustainability report

Tetra pak sustainability report

cases: Tetra pak sustainability report Vi fick uppdraget att göra informationsgrafik till TetraPaks hållbarhetsrapport. Den snyggt formgivna rapporten producerades av TetraPak tillsammans med Lundabyrån Sustainable Studio. Internationell premiär för innovationen...
Migrationsprognos

Migrationsprognos

cases: Migrationsprognos 2015 ökade antalet asylsökande hastigt. Hur såg processerna ut för bemötandet? Hur många människor handlar det om? Vi utformade en rapport för att ge överblick. Kategori:...