Trelleborg AB Illustrationer

Trelleborg AB Illustrationer

cases: Trelleborg AB Illustrationer Trelleborg AB:s produkter kan delas in i tre kategorier: täta, dämpa och skydda. Vi fick i uppdrag att illustrera dessa begrepp med tre abstrakta ikoner/illustrationer. Jobbet utfördes på uppdrag av RHR Corporate Communication....
Tetra pak sustainability report

Tetra pak sustainability report

cases: Tetra pak sustainability report Vi fick uppdraget att göra informationsgrafik till TetraPaks hållbarhetsrapport. Den snyggt formgivna rapporten producerades av TetraPak tillsammans med Lundabyrån Sustainable Studio. Internationell premiär för innovationen...