Trelleborg AB Illustrationer

Trelleborg AB Illustrationer

cases: Informationsvisualisering Trelleborg AB:s produkter kan delas in i tre kategorier: täta, dämpa och skydda. Vi fick i uppdrag att illustrera dessa begrepp med tre abstrakta ikoner/illustrationer.  Kategori: Informationsvisualisering,Tryckta medier Tags:...
Höjaspelet

Höjaspelet

cases: Tryckta medier En stökig och orolig klassrumsmiljö påverkar barns utveckling negativt och kan vara en bidragande orsak till ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk längre fram i livet. Höjaspelet är en bevisat effektiv metod för att skapa ro i klassrummet. Vi...
Tetra pak sustainability report

Tetra pak sustainability report

cases: Tryckta medier Vi fick uppdraget att göra informationsgrafik till TetraPaks hållbarhetsrapport. Den snyggt formgivna rapporten producerades av TetraPak tillsammans med Lundabyrån Sustainable Studio. Internationell premiär för innovationen kvantmunkdiagram, en...
Migrationsprognos

Migrationsprognos

cases: Migration 2015 ökade antalet asylsökande hastigt. Hur såg processerna ut för bemötandet? Hur många människor handlar det om? Vi utformade en rapport för att ge överblick. Kategori: Informationsvisualisering,Tryckta medier Tags: Illustration,Kommun,Malmö...