cases:

Trelleborg AB Illustrationer

Trelleborg AB:s produkter kan delas in i tre kategorier: täta, dämpa och skydda. Vi fick i uppdrag att illustrera dessa begrepp med tre abstrakta ikoner/illustrationer. 

Kretseum: hologram

Malmö stad: befolkningsprognos

Malmö stad: befolkningsprognos