cases:

Stämningsskapande introfilmer
Kretseum Kretslopp & Kunskapscentrum är en utställning där barn och unga lär sig om hållbarhetsfrågor. VI skapade 8 st. korta, animerade filmer på temat hållbarhet som fungerade som stämningsskapare och diskussionsstartare.
Kategori: Film,Utställning

Kretseum: hologram

Malmö stad: befolkningsprognos

Malmö stad: befolkningsprognos