cases:

Kretseum hologram

Vi fick i uppdrag att skapa en aktivitet som engagerar barn och unga och väcker intresse för VA Syd som arbetsgivare.  Vi byggde ”Karriär-o-tron 4000” – ett interaktivt karriärshologram. Här framträder anställda i hologramform och berättar om sina yrkesroller. Hur blir man rörläggare? Vad är det roligaste med att vara laboratorieassistent? Vad gör en provtagare?

Trioworld sustainability report 2022 front