Malmökommissionenen arbetade fram vetenskapligt underlag och tillämpningsbara förslag för en socialt hållbar utveckling med minskad ojämlikhet i hälsa i Malmö. Det utmynnade i en slutrapport  ’Malmös väg mot en hållbar framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa’

a (med viss hjälp av f) fick uppdraget att visualisera statistik och centrala modeller i rapporten. Materialet var omfattande och delvis ganska komplext.

Noggrant utformad informationsgrafik kan göra mycket för att tydliggöra. Budskap måste tala till behovet av mening, vilket slutrapportens allra första sida föredömligt nog gör med följande citat från barnens manifest ur Sopor av Tage Danielsson:

Det är ingen idé att finnas till om man inte behövs till nåt. Därför måste samhället inrättas så att alla behövs. Vi kräver att behövas!