Första samarbetet mellan a+f var detta kombinerade analys och presentationsverktyg.

…ett verktyg som med rörlig och interaktiv grafik visualiserar Göteborgssamhällets utveckling. På så sätt görs statistik till något inspirerande som inbjuder till resonemang om nuläget, trenderna och framtiden.

Gotrends är en fortsättning och vidareutveckling av a:s arbete med Hans Roslings Gapminder.