a+f fick i uppdrag att klargöra vad 2015 års flyktingsituation kommer att innebära för Malmö. Med analyser, informationsgrafik och begripliggörande belyst a+f de komplexa sammanhang och processer som är kopplade till frågan.

Prognosantaganden: hur beräknas antalet migranter?

Prognosantaganden för analysen

migration-folder-innersidor