Flatfrog-interface

aug 27, 2015 | cases

[dss_masonry_gallery images=”471,377,243,473″ columns=”2″ gutter=”4″ _builder_version=”3.19.14″][/dss_masonry_gallery]
Flatfrog är ett Lundaföretag som gör lösningar för multi-touch skärmar. Tre sådana skärmar finns på VA-Syds kretslopps- och kunskapscenter Kretseum. På dessa skärmar kan besökare ta del av just kunskap i formen av ett antal filmer och pedagogiska applikationer.

a+f fick uppdraget att skapa ett särskilt användargränsnitt – en portal till detta material. Det blev en mjukvara och design som på ett fantasifullt och unikt sätt utnyttjar skärmarnas och utställningsmiljöns särskilda förutsättningar. Särskilt tack till Joel Arvidson för teknisk assistans.

Portalen har formen av en planetoid ’Den funktionella staden’ som visar systemen för vatten och avloppshantering. Runt om svävar länkar till det pedagogiska materialet likt satelliter. Eftersom gränssnittet är cirkulärt kan besökare interagera med portalen från alla håll runt de liggande skärmarna.

Det här projektet är ett intressant exempel på att det ofta är möjligt att låta formen bli en del av budskapet. Den svarta rymden förstärker det centrala hållbarhetsbudskapet.