CV

Mikael Forth

Arbeten i urval

– 2023

Löpande arbete med informationsvisualisering, presentationer, filmer, visualiseringar strategier för CTC, ett system för förebyggande arbete för barn och unga. Kund: Malmö stad.
– Löpande arbete med informationsvisualisering samt års-, kvartals- och hållbarhetsrapporter för företag som Trelleborg AB, Trianon, MKB, Beyer Electronics, Trioworld, Mellby gård, Räddingstjänsten syd med flera. Kund: Trademark Malmö.

2022

Informationsgrafik, filmer, interaktiva presentationer till RecoLab, Helsingborg. Ett showroom på temat hållbarhet och framtidens kretslopp.

2021

Bidrag till Världsutställningen Expo 2020 i Dubai*: Statistiksskulpturer. Kund: Svenska institutet,

2020

Website, logo. Kund KlaraBo.
Presentationsskärm “Nya Sjölunda”. Kund VA Syd.

2019

“Sandbergs Universum”, interaktivt presentationsverktyg för investmentbolaget Sandberg Development.
Interaktivt hologram “Karriär-o-tron”. Kund: VA Syd.
Presentationer, datavisualisering: “Befolkningsprognos”. Kund: Malmö stad.

2018

Filmserie om trygghetssatsningar. Kund: Malmö stad.

2017

Manual för informationsgrafik. Samt förklarande illustrationer “Täta, dämpa, skydda”. Kund Trelleborg AB.

2016

Presentationer för analys av migrationsflöden inför flyktingmottagande. Kund:Malmö stad.

2015

Kretseum: Presentationer, interaktiva skärmar, interaktivt verktyg för grupper på temat hållbarhet.

2003 – 2015

Presentationer, infromationsvisualisering, rapporter, annonser för Öresundskomiteen.
Interaktivt presentationsverktyg “Postgnosis 1995 -2015” för analys. Kund: Malmö stad.

2013

Tendens Öresund: statistik analys av gränshinder. Kund Region Skåne.

2012

Interaktiva skärmar ”Nordic Energy Municipality”. Kund:Dansk arkitekturcenter, Danmark.

2011

Design, webbsida. Kund: IFHP, International federation for housing and planning, Danmark.

2010

Datavisualiseringar, illustrationer, layout för “Välfärdsrapport 2010” Kund: Malmö stad.

2008

Design av interaktivt presentationsverktyg, “GoTrends”, för analys av stadens utveckling. Kund Göteborgs stad.

2006

Interaktivt onlinespel, “Kærestemaskinen”. Kund: Danmarks Radio.

2005

Design, webbsida. Kund: Statens byggeforskningsinstitut, Danmark.

2004

Interaktivt onlinespel, “Magtspil”. Kund: Danmarks Radio.

2003

Design av interaktiv CD-rom, “Arken for børn”, Arken kunstmuseum, Danmark.
Grafisk identitet och kampanjmaterial. Kund: World Music Days

2002

Design av interaktiv informationskiosk, Revy, og morskabsmuseet, Danmark.

2001

Design, webbsida. Kund: Kunstakademiets arkitektskole, Danmark.

1995 – 2000

Utbildning, grafisk design Danmarks Designskole, Köpenhamn, Danmark.

1993 – 1994

Utbildning medie oh kommunikationsvetenskap, Lunds universitet.

*utställningen flyttades fram pga. pandemin