A+F fick uppdraget att i samarbete med Malmö stads avdelning för samhällsplanering, ta fram en presentation av den 10-årsprognos man gjort för befolkningsutvecklingen.

Malmö växer som bekant. Mer än någon annan svensk stad och prognosen är att det kommer fortsätta vara så.

tillva%cc%88xt-1

Det är underutnyttjat att använda informationsgrafik för att visa beräkningar. Här hur flyttnettot är differensen mellan in och utflyttade.

matematik

Presentationen är detaljerad och djupgående; tar även upp metodfrågor. Vi försökte få formen att förstärka budskapet att prognoser förvisso är oundgängliga för planering framåt men att man bör minnas att det är som ett högt ovanifrånperspektiv, detaljer och nyanser kan bli svåra att se.

modellen.